Hochschule Düsseldorf
University of Applied Sciences
Fachbereich Sozial- & Kulturwissenschaften
Faculty of Social Sciences and Cultural Studies

Elke Beck

FB SK > Personen > Elke Beck > Aktuelles

​​​Lehrbeauftragte

Elke Beck lehrt in den Modulen:

  • Begleitveranstaltung im Praxismodul (PM),Begleitveranstaltung im Anerkennungsmodul (SA)

Contact

Subjects: Praxisbegleitung
Capacities: Lehrbeauftragte