Hochschule Düsseldorf
University of Applied Sciences
Fachbereich Sozial- & Kulturwissenschaften
Faculty of Social Sciences and Cultural Studies

Lehrbeauftragter

Wendelin Dutenhöfer lehrt in den Modulen:

  • Begleitveranstaltung im Praxismodul (PM)
  • Begleitveranstaltung im Anerkennungsmodul (SA)​​​​

Contact

Subjects: Praxisbegleitung
Capacities: Lehrbeauftragter