Hochschule Düsseldorf
University of Applied Sciences
Fachbereich Sozial- & Kulturwissenschaften
Faculty of Social Sciences and Cultural Studies

Helen Hegerath M.A.

FB SK > Personen > Helen Hegerath > Aktuelles

​Lehrbeauftragte

Helen Hegerath lehrt in den Modulen

  • Bewegung (incl.Tanz) (Kind H5.2.1)

Kontakt

Fachgebiet: Kultur, Ästhetik, Medien
Funktionen: Lehrbeauftragte